Sdružení SPOTŘEBITEL.NET  tel: + 420 604 416 911, e-mail:  spotrebitel@spotrebitel.net, číslo účtu:  5314555001/5500  Raiffeisenbank IČ: 22875751   nejsme plátci DPH

  O sdružení SPOTREBITEL.NET

  Posláním sdružením je ochrana práv spotřebitelů.Cíle sdružení budou naplňovány zejména shromažďováním a šířením informací souvisejících s obranou spotřebitele, vzděláváním spotřebitelů, poradenskou činností a odbornou publikační činností.

  Sdružení je občanským sdružením založeným podle zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů.

  Cílem Sdružení je prosazování a obhajoba zájmů a práv spotřebitelů,podpora evropské integrace, vytváření a posilování právního vědomí občanů v oblasti obrany spotřebitele s využíváním všech dostupných forem.

  Sdružení může vyvíjet podnikatelské aktivity v souladu s platnými právními předpisy.

  Činnost Sdružení se zaměřuje v oblasti ochrany spotřebitelů.

  Zejména na:

  - prosazování a obhajování práv a požadavků spotřebitelů vůči orgánům státu a podnikatelským subjektům.

  - zajišťování spotřebitelského informačního servisu, formou elektronickou, tištěnou, sdělovací technikou a pod...

  - vykonávání právní a poradenské služby pro členy Sdružení a občany

  - organizování výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti obrany spotřebitele a v oblastech s problemetikou souvisejících, zejména pak formou seminářů, sympozií,kongresů a pod..., za pomoci publikací, sdělovací techniky,       

     společenských akcí atd...

  - pomoc při vyřizování oprávněných stížností spotřebitelů.

  - podávání podnětů zákonodárným orgánům a příslušným orgánům veřejné správy v oblasti ochrany zdraví a ekonomických zájmů spotřebitelů.

  - spolupráci s tuzemskými nevládními organizacemi

  - spolupráci se zahraničními nevládními organizacemi

  - podání návrhů na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprání jednání ve věci obrany spotřebitelů, včetně oprávnění být účastníkem takového řízení.


   

  Význam našeho loga

  Kruh, okolo symbolizuje koncentraci, jednotu, zaroveň je otevřený všem, nahrazuje pismeno C jako \"centrum\" pro spotřebitele. Výplň uvnitř naznačuje pismeno S, poněvadž se jedná o \"Spotřebitele\", zaroveň naznačuje symbol otazniku (spotřebitel u nás dostane odpověď na otázky), oba symboly dohromady tvoří stylizované ucho, budeme naslouchat všem prosbám a stižnostem, spolu s názvem organizace má celkový tvar \"kliče\", jako kliče k řešeni problému všech spotřebitelů.