Sdružení SPOTŘEBITEL.NET  tel: + 420 604 416 911, e-mail:  spotrebitel@spotrebitel.net, číslo účtu:  5314555001/5500  Raiffeisenbank IČ: 22875751   nejsme plátci DPH

    Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol přítomnosti pesticidů v potravinách zjistila celkem 9 715 kg nevyhovujícího sušeného ovoce goji původem z Číny (známého též jako kustovnice čínská). U tří kontrolovaných šarží laboratorní rozbor SZPI prokázal kontaminaci pesticidy ze skupiny Carbofuranů, které jsou v EU zakázané.

    Koupit koloběžku bez označení a návodu je riziko

    Koloběžky stále patří mezi oblíbené hračky a jejich nabídka na trhu je tudíž velmi široká. To, zda jsou pro dětské uživatele také bezpečné, průběžně kontroluje Česká obchodní inspekce. „Při kontrolní akci, do níž bylo zahrnuto 85 podnikatelských subjektů, prověřili inspektoři celkem 44 typů dětských koloběžek. Nedostatky zjistili u 16 modelů – chybělo jim kupříkladu označení shody CE, nebyl na nich uveden výrobce, dovozce či distributor a neměly povinné informace a varování pro spotřebitele.