Sdružení SPOTŘEBITEL.NET  tel: + 603 791 093 a 775 476 080, e-mail:  spotrebitel@spotrebitel.net, číslo účtu:  5314555001/5500  Raiffeisenbank IČ: 22875751   nejsme plátci DPH

    Řešení dvojí kvality potravin

    Řešení dvojí kvality potravin

     Označení privátních značek ponesou výhradně výrobky, které jsou identické s těmi německými. Hypermarket zintenzivnil i stávající kontroly produktů privátních značek.

     

    Už několik měsíců se Globus zabývá vymýcením dvojí kvality v rámci svých privátních značek. Od června 2018 tak již nebude mít v sortimentu vlastních značek žádné produkty dvojí kvality. Produkty, které nejsou identické s těmi německými, pro své zákazníky odliší. Produkty dodavatelů, které nesou označení privátních značek Globusu, podléhají ještě zevrubnějšímu drobnohledu, než je běžné. Počet kontrol i náklady na testování a celkový dohled nad kvalitou výrobků řetězec výrazně zvýšil.

    zdroj: Globus