Sdružení SPOTŘEBITEL.NET  tel: + 603 791 093 a 775 476 080, e-mail:  spotrebitel@spotrebitel.net, číslo účtu:  5314555001/5500  Raiffeisenbank IČ: 22875751   nejsme plátci DPH

  SZPI zakázala 10 tun sušeného ovoce z Číny obsahující zakázaný pesticid Carbofuran

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol přítomnosti pesticidů v potravinách zjistila celkem 9 715 kg nevyhovujícího sušeného ovoce goji původem z Číny (známého též jako kustovnice čínská). U tří kontrolovaných šarží laboratorní rozbor SZPI prokázal kontaminaci pesticidy ze skupiny Carbofuranů, které jsou v EU zakázané.

  Inspektoři odebrali nevyhovující vzorky v provozovně společnosti Diana Company 
  s. r. o., Rumunská 8, 120 00 Praha 2, která je i dovozcem potraviny do ČR.

  Jedná se o následující šarže: 

  GOJI GRADE A, sušené ovoce jednodruhové, označené DMT: 30. 3. 2019, šarže: PFT17023

  GOJI GRADE B, sušené ovoce jednodruhové, označené DMT: 30. 4. 2018, šarže: NH20170301 

  GOJI GRADE B, sušené ovoce jednodruhové, označené DMT: 30. 3. 2019, šarže: PFT17023

  SZPI nařídila společnosti Diana Company s.r.o., aby informovala spotřebitele a zároveň zajistila i stažení závadných šarží z trhu od svých odběratelů. Dále kontrolované osobě inspekce uložila, aby prováděla vlastní preventivní laboratorní rozbory u dalších vybraných šarží potraviny. Z šetření vyplynulo, že potravinu GOJI GRADE A odebralo celkem cca 150 odběratelů a GOJI GRADE B přes 10 odběratelů. 

  Inspekce zároveň s dovozcem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Jedná se o již druhé zjištění SZPI u předmětného dovozce, viz TZ SZPI ze 4. 7. 2017.

  Carbofuran byl používán jako silný insekticid a pro své nežádoucí účinky jej EU od r. 2008 zakázala

   

   

  Zdroj: SZPI